Понеділок - П'ятниця - 10:00 - 19:00,Субота, неділя- вихідний
01001, Київ, вул. Хрещатик, 7/11, оф. 211Україна

Комплексний супровід бізнесу

Комплексний супровід бізнесу включає в себе:

  • надання юридичних консультацій, висновків. Означає роз’яснення чинного законодавства, яке може бути застосовано до конкретної ситуації. До основних вимог на даній стадії супроводу відносяться оперативність і своєчасність; інформативність, з урахуванням останніх змін в законодавстві; визначеність і бажано – вибір оптимального варіанту. Письмові консультації дають глибшу і предметну відповідь, з посиланням на конкретні норми законів і підзаконних актів. Це, з одного боку, вимагає трохи більшого часу для опрацювання ситуації, а з іншого, передбачає додаткову відповідальність консультанта в разі неправильного або неточного тлумачення, роз’яснення;
  • розробку та аналіз угод. Оскільки будь-яка домовленість передує виникненню, зміні або припиненню певних прав та обов’язків для кожної зі сторін договору, необхідно ретельно і серйозно підходити до питання грамотного складання проектів і самих угод до моменту їх підписання. Під час аналізу договорів звертається увага не тільки на стилістичні або технічні моменти, але і на наявність істотних умов договору, ступінь відповідальності за невиконання угоди, перевіряються повноваження підписантів і т.д;
  • підготовку, юридичну експертизу документації клієнта, ділової переписки з контрагентами, запитів, в т.ч. державних органів, відповідей на них та інших документів. Ведення внутрішньої документації (наказів, розпоряджень, інструкцій), з точки зору дотримання правових аспектів, дасть можливість уникнути конфліктних ситуацій в майбутньому або мінімізувати їх кількість. Це зменшить негативні наслідки для компанії. Своєчасно направлені претензії, скарги, звернення дозволять скоротити дебіторську заборгованість підприємству, оперативно вирішити господарські питання, непорозуміння, що виникли, до моменту пред’явлення позову до суду або винесення негативних рішень контролюючими органами по відношенню до компанії;
  • участь в переговорному процесі і нарадах, повний юридичний супровід угод. Це дозволить підприємству діяти не тільки в межах законодавчого поля, але оперативно виходити на переговорний результат – підписання відповідних документів. Що стосується повного правового супроводу угод, то наявна на підприємстві юридична служба не завжди справляється з цим завданням, оскільки передбачає деяку відособленість і закритість по відношенню до інших структур усередині організації. Відповідно, неповне управління ризиками при виконанні угоди може привести до негативних наслідків. Особливістю професіоналів, що займаються супроводом угод, є комплексний підхід – знання та інформованість в сфері фінансів і права;
  • представництво інтересів клієнта перед державними органами. Даний аспект дозволить ефективно вирішувати поставлені завдання (одержання дозволів на ведення певного виду діяльності або виконання робіт, продовження ліцензій і т.д.), оперативно і адекватно реагувати на дії контролюючих органів після проведення перевірки або вести переписку (подавати скарги) в разі бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Відстоювання інтересів клієнта – пріоритетне завдання представницьких функцій адвоката.

Таким чином, наші послуги в сфері супроводу бізнесу включають в себе комплексну допомогу у вирішенні поставлених завдань, мінімізації ризиків, отримання оптимального результату діяльності компанії.