Понеділок - П'ятниця - 10:00 - 19:00,Субота, неділя- вихідний
01001, Київ, вул. Хрещатик, 7/11, оф. 211Україна

Юридичний аудит (Due Diligence)

Юридичний аудит – це процес проведення аналізу діяльності підприємства з правової точки зору. Він може бути як комплексним, так і по відношенню до конкретної угоди. Метою проведення даної експертизи є виявлення потенційних небезпек, які можуть заподіяти збитки компанії (санкції за порушення вимог законодавства, невиконання договірних зобов’язань, пред’явлення претензій з боку контролюючих органів і т.д.). Результатом такої експертизи може бути самостійне усунення підприємством вже допущених порушень, прийняття певних заходів для виключення їх повторень в майбутньому, а також посилення правового захисту на «слабких» ділянках роботи в загальній структурі організації.

Правовий аналіз корпоративної структури

Даний вектор перевірочної роботи полягає в перевірці: 

 • установчих та реєстраційних документів. Первинна перевірка статуту, установчого договору повинна проводитися реєстратором до внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про реєстрацію, але на практиці є багато випадків невідповідності установчих документів вимогам чинного законодавства. Крім того, в самих реєстраційних документах може бути неточність (помилка, описка і т.д.);
 • рішень органів правління. Особлива увага звертається на процедури проведення тих чи інших зібрань, на яких приймаються рішення, а також перевіряється правильність ведення протоколів та інших документів;
 • матеріалів, які супроводжують операції з відчуження або придбання акцій, інших активів, корпоративних прав тощо;
 • документів, що підтверджують представництво компанії в відповідних органах з чітко визначеним колом повноважень.

Юридичний аналіз трудових відносин і цивільно-правових договорів: 

 • експертиза договорів ЦПХ (цивільно-правового характеру), актів виконаних робіт або наданих послуг, трудових угод, меморандумів на предмет їх відповідності вимогам чинного законодавства. При перевірці увага приділяється на неприпустимість наявності в договорах ЦПХ ознак трудових договірних відносин (підпорядкування правилам внутрішнього розпорядку, оплати праці тощо);
 • загальна оцінка кадрової діяльності організації (наявність відповідних наказів про прийняття на роботу, переведення, звільнення, накладення дисциплінарних стягнень, проведення службових розслідувань і т.д.), встановлення та попередження можливих суперечок, виявлення порушень у сфері трудових правовідносин, підготовка ефективних рекомендацій з метою мінімізації економічних ризиків.

Загальний аналіз активів підприємства:

 • перевірка документації з придбання цінних паперів;
 • покупка основних засобів, в т.ч. рухоме/нерухоме майно на предмет визначення порушень при укладанні угод з контрагентами, придбання майна у власність/користування;
 • наявність обтяжень на об’єкти рухомого і нерухомого майна;
 • встановлення ефективності експлуатації і визначення економічної привабливості основних засобів, розробка способів і методів підвищення даних показників з метою можливої реалізації.

Дозвільна документація: 

 • правова оцінка функціонування з точки зору необхідної дозвільної документації (відповідність ліцензій видам економічної діяльності організації, терміни їх дії, обгрунтованість отримання нових або продовження старих, правомірність відмови у видачі дозволів і аналіз причин відмови в їх видачі), дотримання вимог антимонопольного законодавства.

Аудит взаємовідносин з органами державної влади:

 • визначення реального стану взаємовідносин із суб’єктами владних повноважень (контролюючими, реєстраційними, фіскальними суб’єктами, державними фондами тощо);
 • знаходження шляхів і способів усунення існуючих правопорушень;
 • оцінка ймовірності судових спорів за участю Клієнта;
 • рекомендації щодо шляхів вирішення, мінімізації втрат, ефективного супроводу виконання судових рішень.

Таким чином, наші послуги в сфері юридичного аудиту включають в себе правову перевірку історії компанії, системи управління і кадрів, аудит власності, комерційної діяльності договірної практики та багато іншого.