Понеділок - П'ятниця - 10:00 - 19:00,Субота, неділя- вихідний
01001, Київ, вул. Хрещатик, 7/11, оф. 211Україна

Банківське та фінансове право

Діяльність компанії в сфері банківського та фінансового права передбачає функціонування не тільки банків, але і кредитних товариств, лізингових і страхових компаній, довірчих товариств та інших гравців в сфері фінансів. Правова допомога та супровід бізнесу в цій галузі господарської діяльності може полягати в наступних послугах:

  • Консультації з питань вимог діючого законодавства, конкретні роз’яснення в сфері надання банківських та інших фінансових послуг з метою формування суб’єктом господарювання прийнятного для нього механізму їх надання. Постійні зміни в законодавстві передбачають обов’язковий моніторинг у цьому напрямку і, відповідно, зміну напрацьованих шаблонів, зразків. Більш того, відточений механізм функціонування через зміну положень підлягає оперативній корекції;
  • правовий аналіз документів клієнта, а при необхідності – підготовка методологічних принципів і основ деяких видів документів (за загальними адміністративними документами або щодо роботи установи за окремими напрямами), договорів та інших документів, відносно його діяльності (наприклад, договори на надання банківських послуг, включаючи договори забезпечення). Ретельне дослідження структурних зв’язків конкретного документа дозволяє не тільки встановити правову значимість і його законність, але і його цілісність, а в кінцевому підсумку – доцільність використання. Вивчення договорів дозволить, з одного боку, мінімізувати можливі наслідки неправильного використання норм, закріплених в угодах, “зіграти на випередження”, а з іншого боку – виключити їх використання в майбутньому;
  • проведення перевірки майнового капіталу, що передається банку в забезпечення за кредитними операціями, в оренду чи власність. Активи,що передаються в заставу (іпотеку) фінансовій установі, в більшості випадків підлягають не тільки зовнішньому огляду і оцінці, але обов’язково – юридичному аудиту, що дозволяє визначити ступінь ліквідності, приналежності і відсутності несприятливих факторів, пов’язаних з розпорядженням капіталу. Це стосується не тільки передачі активів, але і тих фондів, котрі вже знаходяться в забезпеченні, використанні або власності на момент звернення за правовою допомогою;
  • правова підтримка та оперативне вирішення задач, пов’язаних з використанням валютного законодавства. Допомога в даній сфері передбачає отримання індивідуальних ліцензій НБУ, пошук, оцінку ризиків з питань інвестування в Україну та за її межі. Крім того, правомірність використання і порядок проведення валютних операцій на території країни, а також міжнародні розрахунки, питання валютного регулювання, консультування по кредитуванню резидентів нерезидентами також входять в спектр послуг, що надаються;
  • стягнення заборгованості за допомогою роботи з особами, що порушили договірні зобов’язання, оцінка перспектив стягнення, пошук активів боржників, досудове врегулювання спорів шляхом листування і безпосереднього спілкування з дебіторами, вирішення спорів у судовому порядку.

Таким чином, наші послуги у сфері банківського та фінансового права включають у себе консультаційну, аудиторську і активну практичну допомогу фінансовим установам в їх діяльності в межах чинного законодавства із застосуванням ефективних методів і способів функціонування.